En flaskepost er fundet

Et råb om hjælp. Fra to børn. Se:  www.flaskeposttilfremtiden.dk

Et ART Co-creation koncept, som tilbyder en fortællings-baseret struktur til fasilitering af børn og unges samskabelse og samproduktion på tværs af kunstarter, samt kulturreelle og sociale grupperinger.
Vores fælles kulturelle arv er afsæt for den fælles kreative fortolknings-, refleksions og dannelses rejse. Rejsens formål er at opnå større indsigt i os selv, hinanden og verden omkring os, og sammen at blive bedre til at håndtere livet, når bølgerne går højt, kulden trænger sig ind på os eller mørket bliver uigennemtrængeligt.

1. rodder19a
2. drøm10
3. uro5
4. søgen16
5. frys14
6. opgør16
7. afsked11
8. haab19a
9. ny_begyndelse17

Fra en fastlåst situation i nutiden  – en TILFRYSNING

starter en rejse gennem vores erindringer i en SØGEN efter en ny fremtid.

Vi møder os selv i:


–  vores RØDDER skabt i fortiden


– den første DRØM vi havde


den URO der fik det hele til at vælte


 i MØRKET og alt det vi må efterlade der


– det vi må tage et OPGØR med


– for at give plads til nye HÅB


og en Ny BEGYNDELSE.

Skridt for skridt er skabt en  fortælling
som vil genskabes og gentænkes
på tværs af tid og sted
i al evighed.

Mennesker har til alle tider
på alle steder og på alle måder
søgt svar på livets gåder
Tag med på en fortællingsrejse på livets spillebræt
hvor børns krøllede hjerner og bankende hjerter
giver deres svar og stiller spørgsmål
bag om dit og mit
sort på hvidt
Om det små
og det der blev alt for stort

En fortælling om at være blevet væk
væk fra sig selv, hinanden og verden
Om at råbe om hjælp – og få den…
Og om til sidst at finde hjem  – til sig selv og verden
til en ny begyndelse
midt i dit og mit
bag om sort og hvidt
på mulighedernes mødested

Siden 2010 har Aarhus Musikskole i samarbejde med uddannelses- og kulturinstitutioner, lokalt og rundt omkring i verden, arbejdet målrettet mod et spil-inspireret fortællingsbaseret koncept, som skaber en ramme for børn og unges samskabelser på tværs af kunstarter, medier, aldre, kulturer og nationaliteter med afsæt i alt det de samskabende kan, er og vil.

Igennem samskabelsen styrkes gruppens fællesskab, samt børnenses livs-mestring – herunder interkulturelle kompetencer, empati, forståelse og omsorg for forskellige livs-situationer/problematikker.

Målet er et færdigudviklet koncept, som i år 2020 ligger til åben brug på EMU.dk, og kan sættes i spil af både musikskole- og folkeskole-lærere sammen med børn i indskolingsklasser.

Konceptet tilgår musikken som et følelsernes sprog, der kan bære nye fortællinger, om hvem vi er, på tværs af kulturer og andre identitets-pejlemærker.
En gennemgående historie danner et fundament, der virker strukturerende for musikopgaver som udføres på enkle instrumenter. Musikken der lægger backing track hertil udspringer fra værker/sange fundet på tværs af kloden og århundrederne og afspejler hermed den kulturelle bredde, som projektet rummer.

Faculty of Arts på Aarhus Universitet og Børn & Unge, Aarhus Kommune har fulgt os på rejsen og klædt os på med de nyeste tanker, samt viden om børn og unges kreative samskaben. Mere end 10.000 børn og unge har samskabt, gentænkt og udviklet i forskellige typer af eksperimentarier.

Fortællingen om de to børns kamp for at finde sig selv, hinanden og os andre er vokset frem henover årene.
Alle eksperimentarier baseres på denne fortællingsrejse med huller undervejs, som vi udfylder sammen. En rejse fra fortrængning til erindring – fra fastfrysning i mørket –  afmægtig og fastlåst til at spørge om hjælp og får mod til at rejse mod lyset.
Vi starter med at samle en flaskepost op – et råb om hjælp fra to børn. Vi sender dem vores svar: En opskrift på en papirbåd og livsmagi: Medfølelse, Livsenergi og Mod. Vores flaskepost åbner for deres erindringer og deres lyst til at komme videre – og vi tager sammen med dem på rejsen fra fastlåst tomhed til ny begyndelse.

På rejsen tager vi ophold forskellige steder, der repræsenterer forskellige følelses tilstande. Her møder vi stedets beboere og afsøger: Hvem er de? Hvad vil de? Hvad lærer de os?
Forventningen er, at disse eksperimentarier giver refleksive virkekrafts-værktøjer til at klare når bølgerne går højt, mørket synes endeløst eller handlingslammene kulde trænger sig på hos os selv eller andre.

Tak til alle jer, der har været og er vores følgesvende.

 

Læs mere om visionen for det færdige koncept her.