En flaskepost er fundet

Et råb om hjælp. Fra to børn. Se:  www.flaskeposttilfremtiden.dk

Et ART Co-creation koncept, som tilbyder en fortællings-baseret struktur til facilitering af børn og unges samskabelse og samproduktion på tværs af kunstarter, samt kulturreelle og sociale grupperinger.
Vores fælles kulturelle arv er afsæt for den fælles kreative fortolknings-, refleksions- og dannelsesrejse. Rejsens formål er at opnå større indsigt i os selv, hinanden og verden omkring os, og sammen at blive bedre til at håndtere livet, når bølgerne går højt, kulden trænger sig ind på os eller mørket bliver uigennemtrængeligt.

1. rodder19a
2. drøm10
3. uro5
4. søgen16
5. frys14
6. opgør16
7. afsked11
8. haab19a
9. ny_begyndelse17

Fra en fastlåst situation i nutiden  – en TILFRYSNING

starter en rejse gennem vores erindringer i en SØGEN efter en ny fremtid.

Vi møder os selv i:


–  vores RØDDER skabt i fortiden


– den første DRØM vi havde


den URO der fik det hele til at vælte


 i MØRKET og alt det vi må efterlade der


– det vi må tage et OPGØR med


– for at give plads til nye HÅB


og en Ny BEGYNDELSE.

Skridt for skridt er skabt en  fortælling
som vil genskabes og gentænkes
på tværs af tid og sted
i al evighed.

Mennesker har til alle tider
på alle steder og på alle måder
søgt svar på livets gåder
Tag med på en fortællingsrejse på livets spillebræt
hvor børns krøllede hjerner og bankende hjerter
giver deres svar og stiller spørgsmål
bag om dit og mit
sort på hvidt
Om det små
og det der blev alt for stort

En fortælling om at være blevet væk
væk fra sig selv, hinanden og verden

Men at turde be´ om hjælp
og at ville hjælpe – du og jeg
udpeger og viser en ny vej.
En ny begyndelse
midt i dit og mit
bag om sort og hvidt
på mulighedernes mødested

Om at bære og være med det svære.
Om det, vi gjorde, og det, vi måske skulle ha´ gjort
i det helt små, og det, der voksede sig alt for stort.

Om at håbe på at finde hjem,
Måske et nyt sted – med en ny ven.
Finde ud af, hvordan hun er at lege med,
og hvordan man tør glæden igen.

Det er en fortælling
hvor vi med ord, billeder og toner fortolker
spillereglerne på livets spillebræt
med et kompas af indre lov og ret

Inspiration er hentet i erindringernes hav.
Noget er blevet glemt og gemt,
andet fisket op og valgt,
gentænkt, genskabt og genfortalt
i mødet med børnenes krøllede hjerner,
deres uomsvøbte sandheder og blind-pletfjerner.

Det er en fortælling, der kan gentænkes
på tværs af tid og sted
i al evighed.
Der er flere at dele med,
meget at tænke nyt ovenpå,

at prøve at forstå.

Så saml flaskeposter op med nysgerrighed.
Send en flaskepost afsted
med alt I kan, er og ved,
og sejl så selv afsted
til nye venner at lege med.

Siden 2010 har Aarhus Musikskole i samarbejde med uddannelses- og kulturinstitutioner, lokalt og rundt omkring i verden, arbejdet målrettet mod et spil-inspireret fortællingsbaseret koncept, som skaber en ramme for børn og unges samskabelser på tværs af kunstarter, medier, aldre, kulturer og nationaliteter med afsæt i alt det de samskabende kan, er og vil.

Igennem samskabelsen styrkes gruppens fællesskab, samt børnenses livsmestring – herunder interkulturelle kompetencer, empati, forståelse og omsorg for forskellige livssituationer/problematikker.

Målet er et færdigudviklet koncept, som i år 2020 ligger til åben brug på EMU.dk, og kan sættes i spil af både musikskole- og folkeskolelærere sammen med børn i indskolingsklasser.

Konceptet tilgår musikken som et følelsernes sprog, der kan bære nye fortællinger om, hvem vi er på tværs af kulturer og andre identitets-pejlemærker.
En gennemgående historie danner et fundament, der virker strukturerende for musikopgaver, som udføres på enkle instrumenter. Musikken, der lægger backing track hertil, udspringer fra værker/sange fundet på tværs af kloden og århundrederne og afspejler hermed den kulturelle bredde, som projektet rummer.

Faculty of Arts på Aarhus Universitet og Børn & Unge, Aarhus Kommune har fulgt os på rejsen og klædt os på med de nyeste tanker, samt viden om børn og unges kreative samskaben. Mere end 10.000 børn og unge har samskabt, gentænkt og udviklet i forskellige typer af eksperimentarier.

Fortællingen om de to børns kamp for at finde sig selv, hinanden og os andre er vokset frem henover årene.
Alle eksperimentarier baseres på denne fortællingsrejse med huller undervejs, som vi udfylder sammen. En rejse fra fortrængning til erindring – fra fastfrysning i mørket –  afmægtig og fastlåst til at spørge om hjælp og får mod til at rejse mod lyset.
Vi starter med at samle en flaskepost op – et råb om hjælp fra to børn. Vi sender dem vores svar: En opskrift på en papirbåd og livsmagi: Medfølelse, Livsenergi og Mod. Vores flaskepost åbner for deres erindringer og deres lyst til at komme videre – og vi tager sammen med dem på rejsen fra fastlåst tomhed til ny begyndelse.

På rejsen tager vi ophold forskellige steder, der repræsenterer forskellige følelses tilstande. Her møder vi stedets beboere og afsøger: Hvem er de? Hvad vil de? Hvad lærer de os?
Forventningen er, at disse eksperimentarier giver refleksive virkekraftsværktøjer til at klare når bølgerne går højt, mørket synes endeløst eller handlingslammene kulde trænger sig på hos os selv eller andre.

Tak til alle jer, der har været og er vores følgesvende.

 

Læs mere om visionen for det færdige koncept her.